Glutamine

L-Glutamin är kroppens mest förekommande aminosyra i kroppen. Glutamin används som energikälla i cellerna och hjärnan men har även en positiv egenskap på tarmens funktion. Vid hård träning, sjukdom, näringsbrist eller stress kan glutaminnivåerna i kroppen minska. Ett tillskott av glutamin hjälper dig att balansera upp kroppens glutaminnivåer. L-Glutamin från Viterna är helt ren glutamin av högsta kvalité.

Ingredienser (Per serving)                                 Mängd

L-Glutamin                                                 4000mg