GABA

GABA, en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid eller gammaaminosmörsyra, är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet.
Sömn är väldigt viktigt för vårt välmående och immunförsvar. GABA främjar insomning och sömn vilket in sin tur förbättrar återhämtning både fysisk och mentalt.
GABA har visat sig ha en positiv inverkan på stress och oro samt minnet. För ännu djupare sömn rekommenderar vi att du kompletterar med Magnesium och Teanin.


Vi rekommenderar att ta GABA tillsammans med Viterna Magnesium eller helt enkelt Viterna ZMA som innehåller Magneisum och Teanin.


GABA (4-aminobutyric acid)                                  500mg